معنی و ترجمه کلمه go for به فارسی go for یعنی چه

go for


(رفتن و )اوردن ،مورد حمله قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها