معنی و ترجمه کلمه go into liquidation به فارسی go into liquidation یعنی چه

go into liquidation


قانون ـ فقه : حساب بدهيهاى خود را واريز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها