معنی و ترجمه کلمه go long به فارسی go long یعنی چه

go long


تلاش درپاس طولانى بجلو( فوتبال امريکايى)
ورزش : تلاش درپاس طولانى بجلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها