معنی و ترجمه کلمه go no go به فارسی go no go یعنی چه

go no go


علوم نظامى : اچار تنظيم فاصله سر تير بار کاليبر 12/7 اچار تنظيم فاصله پيشانى گلنگدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها