معنی و ترجمه کلمه go out به فارسی go out یعنی چه

go out


خاموش شدن ،اعتصاب کردن ،دست کشيدن از،چاپ يا منتشر شدن ،بيرون رفتن
علوم مهندسى : عقب کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها