معنی و ترجمه کلمه go over به فارسی go over یعنی چه

go over


به ان سو رفتن ،گذشتن ،منتقل شدن ،مرور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها