معنی و ترجمه کلمه go to extreme به فارسی go to extreme یعنی چه

go to extreme


افراطى شدن
قانون ـ فقه : افراط و تفريط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها