معنی و ترجمه کلمه go to law به فارسی go to law یعنی چه

go to law


به دادگاه عارض شدن ،اقامه دعوى کردن دادخواهى کردن ،(به دادگاه )عارض شدن
قانون ـ فقه : عارض شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها