معنی و ترجمه کلمه go to sea به فارسی go to sea یعنی چه

go to sea


ملوان شدن ،ملاح شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها