معنی و ترجمه کلمه goal area به فارسی goal area یعنی چه

goal area


ورزش : منطقه دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها