معنی و ترجمه کلمه goal average به فارسی goal average یعنی چه

goal average


گل اواژ
ورزش : گل شمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها