معنی و ترجمه کلمه goal kick به فارسی goal kick یعنی چه

goal kick


ضربه ازاد مستقيم روى دروازه
ورزش : شوت بسوى دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها