معنی و ترجمه کلمه goal light به فارسی goal light یعنی چه

goal light


ورزش : چراغ قرمز پشت دروازه لاکراس براى نشان دادن امتياز در هر بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها