معنی و ترجمه کلمه goal mouth به فارسی goal mouth یعنی چه

goal mouth


ورزش : دهانه دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها