معنی و ترجمه کلمه goal predicates blackness به فارسی goal predicates blackness یعنی چه

goal predicates blackness


زغال از سياهى خبر ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها