معنی و ترجمه کلمه goal programming به فارسی goal programming یعنی چه

goal programming


بازرگانى : برنامه ريزى ارمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها