معنی و ترجمه کلمه goal tending به فارسی goal tending یعنی چه

goal tending


ورزش : خطاى اثر گذاردن روى توپ حلقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها