معنی و ترجمه کلمه goal-line به فارسی goal-line یعنی چه

goal-line


خط دروازه( خط عرضى زمين)
ورزش : خط دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها