معنی و ترجمه کلمه goatsucker به فارسی goatsucker یعنی چه

goatsucker


(ج.ش ).پشه خوار،مرغ چوپان فريب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها