معنی و ترجمه کلمه gobbledygook به فارسی gobbledygook یعنی چه

gobbledygook


)gobbledegook(سخن نامفهوم ،سخن بى ربط،شر و ور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها