معنی و ترجمه کلمه god and magog به فارسی god and magog یعنی چه

god and magog


ياجوج وماجوج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها