معنی و ترجمه کلمه godroon به فارسی godroon یعنی چه

godroon


اشکال محدب حاشيه بشقاب وظروف قديمى که براى زينت ترسيم ميشود

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها