معنی و ترجمه کلمه goffer به فارسی goffer یعنی چه

goffer


چين دادن ،مجعدکردن ،برجسته کردن ،اهنى که با ان تورى راچين ميدهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها