معنی و ترجمه کلمه gog and magog به فارسی gog and magog یعنی چه

gog and magog


ياجوج و ماجوج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها