معنی و ترجمه کلمه goidelic به فارسی goidelic یعنی چه

goidelic


سلتى ،مربوط بسلت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها