معنی و ترجمه کلمه going به فارسی going یعنی چه

going


کف پله ،رفتن ،پيشرفت ،وضع زمين ،مسير،جريان ،وضع جاده ،زمين جاده ،(معمارى )پهناى پله ،گام ،(م.ل ).عزيمت ،مشى زندگى ،رايج ،عازم ،جارى ،معمول ،موجود
معمارى : پهناى پله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها