معنی و ترجمه کلمه goitrous به فارسی goitrous یعنی چه

goitrous


غمبادى ،گواترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها