معنی و ترجمه کلمه gold backing system به فارسی gold backing system یعنی چه

gold backing system


نظام پشتوانه طلا
بازرگانى : نظام پايه طلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها