معنی و ترجمه کلمه gold bullion standard به فارسی gold bullion standard یعنی چه

gold bullion standard


پايه شمش طلا
بازرگانى : پايه طلاى غير مسکوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها