معنی و ترجمه کلمه gold embroidery به فارسی gold embroidery یعنی چه

gold embroidery


زردوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها