معنی و ترجمه کلمه gold leaf electroscope به فارسی gold leaf electroscope یعنی چه

gold leaf electroscope


الکترونيک : الکتروسکپ با برگه هاى طلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها