معنی و ترجمه کلمه gold oak leaf (jf) به فارسی gold oak leaf (jf) یعنی چه

gold oak leaf (jf)


علوم دريايى : برگ خرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها