معنی و ترجمه کلمه gold palm به فارسی gold palm یعنی چه

gold palm


نوعى نشان جنگى
علوم نظامى : نشان شرکت در جنگهاى ازادى امريکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها