معنی و ترجمه کلمه gold tisane به فارسی gold tisane یعنی چه

gold tisane


زر بافت ،زربفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها