معنی و ترجمه کلمه gold-beating به فارسی gold-beating یعنی چه

gold-beating


زرکوبى ،زرورق سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها