معنی و ترجمه کلمه golf car به فارسی golf car یعنی چه

golf car


ورزش : وسيله باطرى دار براى حرکت دو بازيگر در زمين گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها