معنی و ترجمه کلمه golf cart به فارسی golf cart یعنی چه

golf cart


ورزش : گارى دوچرخه براى حمل وسايل بازيگران در زمين گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها