معنی و ترجمه کلمه golf club به فارسی golf club یعنی چه

golf club


چوگان گلف بازى ،باشگاه گلف بازان
ورزش : هر نوع چوب بازى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها