معنی و ترجمه کلمه golf course به فارسی golf course یعنی چه

golf course


ورزش : زمين بازى گلف داراى 18 بخش و فاصله بين هر دو بخش در حدود ¹¹ 27تا ¹¹¹ 3متر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها