معنی و ترجمه کلمه golgy tendon organ به فارسی golgy tendon organ یعنی چه

golgy tendon organ


اندام گلژى
ورزش : اجسام گلژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها