معنی و ترجمه کلمه gomeral به فارسی gomeral یعنی چه

gomeral


)gomeril(ادم ساده لوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها