معنی و ترجمه کلمه gomeril به فارسی gomeril یعنی چه

gomeril


)gomeral(ادم ساده لوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها