معنی و ترجمه کلمه gomerulus به فارسی gomerulus یعنی چه

gomerulus


(تش ).توده بهم چسبيده ،توده طومارى ،گروهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها