معنی و ترجمه کلمه gonidium به فارسی gonidium یعنی چه

gonidium


(گ.ش ).يکى از سلولهاى سبزى که زير غشاء خارجى بدنه گياه گلسنگها وجود دارد،سلول جنسى جلبک ها و قارچ ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها