معنی و ترجمه کلمه goniometer به فارسی goniometer یعنی چه

goniometer


نوسان سنج ،زاويه ياب ،زاويه سنج ،گوشه سنج ،گوشه پيما،جهت ياب
علوم مهندسى : زاويه ياب
معمارى : گوشه سنج
شيمى : زاويه ياب
روانشناسى : زاويه سنج
علوم هوايى : زاويه سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها