معنی و ترجمه کلمه goniometry به فارسی goniometry یعنی چه

goniometry


زاويه سنجى ،مبحث زوايا
الکترونيک : زاويه يابى
معمارى : مبحث زوايا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها