معنی و ترجمه کلمه gonium به فارسی gonium یعنی چه

gonium


جنسى از تاژکداران شبيه به گياه ،سلول نطفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها