معنی و ترجمه کلمه goo به فارسی goo یعنی چه

goo


مزه و طعم تند،بوى نامطبوع ،ميل ،ذوق ،رغبت ،ماده چسبنده و لزج ،چسبناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها