معنی و ترجمه کلمه good for nothing به فارسی good for nothing یعنی چه

good for nothing


بى مصرف ،بى عرضه ،بى ارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها