معنی و ترجمه کلمه good gestalt به فارسی good gestalt یعنی چه

good gestalt


روانشناسى : گشتالت خوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها